Avondgebed

Avondgebed op dinsdagavond in de Hofkerk Goor
Vanaf dinsdag 12 september is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de Hofkerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen wordt gebruik gemaakt van het leesrooster van Taizé.
Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd. De thema’s zijn Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping, Levensreis, Heling en Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom in de Hofkerk aan de Diepenheimseweg 2 in Goor