Dag van de Dialoog

Op donderdag 8 november a.s. gaan er op de Dag van de Dialoog in Goor mensen met elkaar aan tafel én met elkaar in gesprek tijdens een gezellige maaltijd. Mensen die elkaar doorgaans niet zo snel tegen komen. Het thema dit jaar is
Elkaar zien!
Op verschillende locaties in Goor – zoals in de Moskee, bij mensen thuis, in verschillende buurtcentra en in kerkelijke ontmoetingsruimten – zijn de tafels om 17.00 uur gedekt .

Na de maaltijd zal de dag om 19.30 uur worden voortgezet in het Gemeentehuis, waar de deelnemers worden ontvangen door burgemeester mevr. Ellen Nauta. Er is ruimte om de ervaringen van de gesprekken uit te wisselen, er is een spreekwoordenspel en we komen in beweging rondom het thema Elkaar zien! Om 21.00 uur wordt de dag afgesloten met een drankje.

De dag van de dialoog Goor wordt georganiseerd door een breed samengestelde werkgroep vanuit de samenleving van Goor, die ook afgelopen zomer de succesvolle dag Kleurrijk in de Hof heeft georganiseerd.
De dag wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de supermarkt AH Brandenburg en de gemeente Hof van Twente.

Voor informatie en aanmelden kan men mailen naar  goorindialoog@gmail.com of contact opnemen met  Richard Minnen 0547-274093.
Na opgave krijgen de deelnemers bericht over de locatie waar men verwacht wordt voor de maaltijd.