Kerkbalans 2021

Ook dit jaar weer wordt de actie Kerkbalans gehouden. De bijdragen van de kerkleden zijn de belangrijkste inkomsten van de Hofkerk, zeker nu de inkomsten uit huur en buffetomzet terugvallen gedurende de corona pandemie.
De actie wordt gehouden de laatste twee weken van januari. Alle belijdende leden en oudere doopleden van de Hofkerk gemeente, alsmede de vrienden van de Hofkerk, worden benaderd voor een bijdrage. Iedereen ontvangt een folder over de plannen voor 2021, en de Hofkerkgids 2021 met alle nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.
Als vervolg op de proef van vorig jaar en extra aangezet door de pandemie, proberen we zoveel mogelijk toezeggingen via digitale weg binnen te krijgen. Graag uw aandacht voor een e-mail hierover.

College van kerkrentmeesters