Doopdienst 29 september

In een feestelijke dienst op 29 september werd Lars Louis van Wanrooy gedoopt. Aan de dienst werd medewerking verleend door het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit Wierden.

De liturgie van de dienst staat gedurende acht weken op de website onder Liturgie. De dienst kan gedurende een half jaar worden teruggezien via Kerkdienst gemist.

Een impressie met enkele foto’s gemaakt door Frits Schutte.