Nieuwsbrief 1 juli

Beste mensen

Hierbij de laatste nieuwsbrief voor de zomer. Vanaf volgende week ben ik tot half augustus met vakantie. Een periode van even afstand nemen, ontspannen en nieuwe energie opdoen. Vanaf het begin van de corona-maatregelen in maart heb ik elke week een nieuwsbrief geschreven, waarmee we veel mensen hebben kunnen bereiken, en waar we ook veel reacties op hebben gekregen. Samen met de online diensten en alle onderlinge telefonische contacten zorgde dit ervoor dat we in deze moeilijke periode met elkaar als gemeenschap verbonden bleven.
Een verbondenheid die breder was dan alleen de Hofkerk, welkom ook aan de gasten die meekeken en meelazen.
Vanaf vandaag, 1 juli, versoepelen er weer veel maatregelen. Laten we hopen dat dit niet tijdelijk is en dat veel contacten tussen mensen weer hersteld kunnen worden. Op mijn vraag “Wat neem je nu mee uit deze periode?” hoor ik veel het antwoord “dat ik andere mensen nodig heb!”
Ook in de kerk kunnen we weer breder samenkomen:

Kerkdiensten in de maanden juli en augustus
In de maand juni hebben we goed kunnen oefenen met de kerkdiensten op 1,5 meter. Vanaf 1 juli kunnen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland weer kerkdiensten houden met een maximaal bezoekersaantal van 100 personen. Dit aantal kunnen we in de Hofkerk niet halen. In de meest optimale inrichting is er ruimte voor 70 – 80 kerkgangers. Dit aantal zitplaatsen is te laag om iedereen elke zondag uit te nodigen naar de kerk te komen. De kans bestaat dan dat er mensen moeten worden geweigerd bij de deur en dat is onwenselijk. Regulering van het aantal kerkgangers door middel van aanmelding is ook niet ideaal. Daarom is er voor gekozen elke week de helft van de kerkgangers uit te nodigen.
Zo kan iedereen om de week, zonder opgave vooraf, naar de kerk komen en blijven we binnen de veilige marge van bezoekersaantallen. Voor de zomer betekent dit concreet:

Zondag 5 juli                wijken A en B = niet de Whee, maar overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 12 juli              wijken C en D = de Whee
Zondag 19 juli              overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 26 juli             de Whee
Zondag 2 augustus     overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 9 augustus     de Whee
Zondag 16 augustus   overige wijken Goor en buiten Goor
Zondag 23 augustus   de Whee

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Maar alle diensten blijven natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Inloop donderdagmorgen open vanaf 2 juli
Vanaf donderdag 2 juli is de inloop op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur weer open.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur. Tevens op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur.
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen in juli
Vanaf 30 juni zijn de maaltijdgroepen weer gestart, maar wel in halve groepen. Dit betekent dat deelnemers om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen. Alle huidige deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.
Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Kerkdienst zondag 5 juli
Thema deze zondag is Een licht juk, afgeleid uit de lezing uit Matteüs 11: 25 – 30 van deze zondag, waarin Jezus zegt: “Kom tot mij, allen die belast en vermoeid zijn en ik zal rust geven. Neemt mijn juk op en leert van mij….”. De vraag is wat wij allemaal aan ons juk hebben hangen dat we meesjouwen door ons leven. Maar ook de vraag of we dat juk zo makkelijk kunnen inruilen voor een ander juk en hoe dan?
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, is de helft voor de kerk en de andere helft voor de diaconie.

Vervanging tijdens mijn vakantieperiode
Van 8 juli – 14 augustus heb ik vakantie. Vervanging is geregeld via de ouderlingen:
Hetty Bieleman, 0547-274226
Rinny Schuite, 0547-271657
Riekele Bijleveld, 0547-262469

Summer teas Weldam
The Anglican Church Twente organiseert weer haar zondagmiddag Teas: eEigengebakken taart, thee, koffie, verkoop van boeken, jams en andere creatieve verrassingen in een gezellige corona proof omgeving.
Vanaf 12 Juli tot en met 16 augustus, elke zondag van 13.00 tot 16.30 bij de kapel van het landgoed Weldam,
tussen Diepenheim en Goor, gelegen aan de prachtige wandel en fiets routes.
De karakteristieke kapel is open voor bezichtiging.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Zegen voor de zomer

Dat je de weg mag gaan die goed doet,
dat je opstaat wanneer je valt,
dat je mens mag worden in Gods ogen
en die van anderen.

Weet dat de aarde je draagt,
dat je gaat in het licht
en de wind je omgeeft.

Dat je de vruchten van je leven proeft
en gaat in vrede.

(Andries Govaart)

Een hele goede zomer gewenst!
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong