Nieuwsbrief 13 mei

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.

Op dit moment wordt er door het kostersteam hard gewerkt aan een 1,5 meter opstelling in de kerk. Er ligt namelijk een advies van de Landelijke Protestantse Kerk om in de maand juni te gaan oefenen met deze 1,5 meter opstelling, met de looproutes, etc. In de maand juni mag dit met een maximum van 30 personen. Daarmee hopen we ervaring op te doen als vanaf 1 juli we weer kerkdiensten mogen houden met een maximum van 100 personen.
Binnenkort wordt er besloten wanneer we hier mee beginnen en hoe we kerkgangers gaan uitnodigen.
We zullen hierover dan uitgebreid berichten via deze nieuwsbrief, via het kerkblad dat begin juni uitkomt en de website.
Maar het voelt goed om aan deze voorbereidingen te werken. Want het terugkerend thema in alle reacties die ik krijg is dat we het samenzijn sterk missen. Ondanks de goede ervaringen met de online-kerkdiensten die elke zondag door veel mensen bekeken wordt en ook later nog wordt terug gekeken.
Een groot compliment aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Ondertussen kan familie ook weer op kleine schaal op  bezoek bij hun geliefden in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Weliswaar met behoorlijke afstand, maar de tijd van volledige isolatie lijkt toch voorbij. Stapje voor stapje gaan we vooruit. Hopelijk kunnen we met elkaar het geduld bewaren om niet overhaast terug te gaan naar de ‘normale’ contacten en activiteiten. Maar ik kan me goed voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is.

Pinksteren en Corona in kunst
Vorige week deed ik op deze plek een oproep om kunstwerken te maken of in te brengen rondom het thema Pinksteren, wellicht ook met een link naar de corona-situatie. Dat heeft tot nu toe al vier mooie kunstwerken opgeleverd die aan dit thema raken. En geeft mij nu al inspiratie voor de Pinksterdienst op 31 mei, waarin deze kunstwerken een rol zullen spelen in de liturgie.
Maar meer inbreng is altijd mogelijk!

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Carla Gouw, vrijwilligster van Vluchtelingenwerk, te gast. Ze vertelde hoe lastig het is om in deze periode nieuw binnengekomen statushouders te helpen inburgeren.
Morgen, donderdag 14 mei, is Henk Dollekamp te gast, al jaren betrokken bij het Schoolfeest. Het seniorenuitje van het Schoolfeest, dat voor vandaag gepland stond, waaraan jaarlijks meer dan 300 senioren deelnemen gaat nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door. En verder ook Sander ten Donkelaar, leerkracht op de Puntdakschool, die zal vertellen hoe de eerste schoolweek na de corona-sluiting is verlopen.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëindigd.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong. In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag. Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgden zowel Lauren Moes als Maaike Sietsma voor een mooie danspas, die beiden lieten zien hoe Mozes de berg opklom, waar het hard ging onweren toen God daar neerdaalde.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juli alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Zie ook bericht aan het begin van deze nieuwsbrief.

Kerkdienst zondag 17 mei – 6e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “10 Woorden, de Beker van Bevrijding”, lezingen Exodus 20: 1 – 21 en Johannes 16: 16 – 24. In een iets andere vorm dan andere diensten wil ik jullie meenemen in de zeggingskracht van de 10 Woorden, waarvan de structuur de vorm heeft van een kelk, een beker.
Vanuit deze structuur gelezen vormen deze woorden de grondslag van ons mens-zijn, bevrijd van alle machten die over ons heersen en klein maken.
Juist ook in onze moderne tijd!
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk welke online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Nieuws van Kerk in Actie

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Fintria Hermawati werkt in Indonesië als financieel medewerker bij Yabima. Wanneer ze in januari voor het eerst hoort van het coronavirus
lijkt alles in Indonesië nog in orde te zijn en worden er gewoon plannen gemaakt voor het aankomende jaar. Maar dat pakte heel anders uit…
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/wachten-op-god-tot-hij-antwoord-hier-ben-ik
dat eindigt met de woorden:
Ik hoop dat we altijd kunnen blijven delen. Niet zodat mensen trots op ons zijn, maar dat Gods ons ziet en hoort. En dat Hij antwoord: ‘Hier ben ik!’

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik wil als het water zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen,

uit Thailand

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong