Nieuwsbrief 20 mei

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk. Ook in de kerk volgen we de landelijke routekaart waarin de corona-maatregelen worden versoepeld. Het gaat in kleine stapjes en het vraagt veel overleg en geduld, maar het zijn wel hoopgevende stapjes.

Kerkdiensten in de maand juni

In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.
Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen. Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen. Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan.De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto.

Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente.
En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de desbetreffende zondag.De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers. De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei
Vanaf woensdag 27 mei is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de oostelijke ingang, dus de deur aan de centrumkant van de kerk.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Henk Dollekamp, betrokken bij vele activiteiten van het School- en Volksfeest, maar ook actief bij 75 jaar Bevrijding Goor te gast.
Hij kon prachtige anekdotes over de begintijd (1875) van het schoolfeest vertellen, maar ook over de eerste seniorenreisjes.
Morgen, donderdag 21 mei, is Aschwin Kruders te gast, al jaren betrokken bij allerlei sporters en sportevenementen in Goor en omgeving.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëidingd.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgdel Lauren Moes voor een mooie danspas, die op haar vingers de tien spelregels aftelde, die God via Mozes aan de mensen heeft gegeven.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nlKlokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral online kerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer ‘normale’ kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk die online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
In dit morgengebed kijken we o.a. naar het kunstwerk Ascension van Anish Kapoor

Kerkdienst zondag 17 mei – 7e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “Leer te dansen”, lezingen Exodus 23: 1 – 17 en Johannes 17: 1 – 13
Het volgen van Gods woorden is geen starre leer, maar is als een dans met een goed ritme. Exodus 23 geeft prachtige voorbeelden hoe de tien woorden toe te passen in het dagelijkse leven. Maar ook de opdracht om feesten te vieren, het leven te vieren.
Daarom kan in deze dienst natuurlijk het lied ‘Lord of the Dance’ niet ontbreken, in de Nederlandse vertaling als lied 839 “Ik danste die morgen toen de schepping begon” in ons nieuwe liedboek opgenomen. Want Jezus was bij uitstek de dansmeester van het leven.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Arbeidsmigranten in de Golfregio worden in deze coronacrisis keihard getroffen. Door dalende olie-inkomsten en lockdowns in de landen verliezen velen hun baan en zitten noodgedwongen dicht op elkaar gepakt in overvolle labour camps, de achterbuurten waar ze in armoedige omstandigheden met vaak wel acht mensen op een klein kamertje wonen. De wanhoop is groot: “We zijn niet bang voor het coronavirus, maar dat we straks van de honger omkomen.”
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/help-een-stille-coronaramp-in-het-midden-oosten-voorkomen

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Het zout der aarde

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Marijke de Bruijne

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
 

Bijlagen