Nieuwsbrief 22 apr

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.
Gisteravond was de persconferentie waarin premier Rutte aangaf dat de meeste maatregelen nog tot 20 mei van kracht blijven.
Het goede nieuws was wel dat de kinderen in de basisschool leeftijd weer vanaf 11 mei (gedeeltelijk) naar school kunnen en ook weer mogen sporten in teamverband.
Volgens mij hebben de meeste kinderen daar weer heel erg veel zin in. En ook voor de meeste ouders zal dit goed nieuws zijn.

Moeilijk blijft dat de mensen in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen nog geen bezoek kunnen ontvangen.
Regelmatig spreek ik mensen die hun partner of ouder al lange tijd niet kunnen bezoeken en zich ernstig zorgen maken over hoe het met hun gaat.
Vooral als het gaat om mensen met dementie. Voor hen en hun geliefden is dit een hele moeilijke tijd.

Duidelijk wordt ook dat de periode van beperkende maatregelen nog wel een tijdje zullen duren en dat we ons moeten voorbereiden op een 1,5 meter samenleving.
Ook in de Hofkerk zullen we na moeten  gaan denken hoe een kerkdienst met die restrictie van 1,5 meter afstand er uit gaat zien.
Landelijk is ook een werkgroep Kerk en Corona gestart die hier over na denkt.

Naast de praktische en organisatorische kant van deze crisis zullen we ook ruimte moeten maken om met elkaar inhoudelijk na te denken over wat deze corona-crisis ons zegt.
Ik heb daar nog niet zo snel een antwoord op. Is het alleen maar een lastige hobbel in onze geschiedenis waar we gewoon even door heen moeten? Of is het een waarschuwing?
Maar waarvoor dan? Naast het verdriet en eenzaamheid van vooral ouderen in deze periode hoor ik ook mensen zeggen dat ze deze periode zonder verplichtingen buiten gezin en werk als weldadig ervaren.
En wat zegt dat over hoe we ons leven en onze samenleving hebben ingericht?
Ook is de milieu-vervuiling de afgelopen weken sterk teruggedrongen. Hoe zien we dat?
En waar vinden we God in deze crisis? In de waarschuwing? In de onderlinge zorg? In de hoop?
Ik moest hierbij denken aan het verhaal van Elia die op de berg Horeb God niet in de storm, het onweer of de aardbeving treft, maar in de stilte.
Genoeg om over na te denken en daarbij geduld beoefenen om niet te snel een definitief antwoord te geven.
Maar graag hoor ik van jullie reacties op deze vragen en wellicht zijn er ook nog wel andere vragen te stellen.

We zijn op weg van Pasen naar Pinksteren. Een weg van leren wat leven vanuit de Opstanding betekent.
Een weg waarop we geloven dat God met ons meetrekt, stap voor stap.Ook in deze tijd van onzekerheid.

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Oecumenische viering 4 mei
Er is dit jaar geen Stille Tocht naar het monument voor oorlogsslachtoffers in de Waterstraat.
Wel zal het 4-mei comité iets voor 20.00 uur een krans leggen bij dit monument.
Voorafgaand aan deze kranslegging is er een oecumenische dienst in de Hofkerk die wordt uitgezonden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor en ook alleen online te volgen is.
Thema is 75 jaar bevrijding. Voorganger is ds. Wim de Jong

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zend Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt.
Naast het gesprek met de hoofdgast heb ik vorige week met een aantal mensen kunnen praten over hun ervaringen in deze tijd.
Deze laten zien hoe moeilijk deze periode voor mensen is.
“Ik voel met gevangen in mijn eigen huis, ik kan nergens naar toe en niemand komt naar mij.”
Morgen, donderdag 23 april, is Linda van Wanroy, coördinator van Stichting Franje (voorheen Rode Kruis) te gast.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Diaconie zorgt voor voedselpakketten – ieders hulp gevraagd (bericht diaconie 22 april)
Vanmorgen hebben wij, als diaconie, voor de laatste keer boodschappen gehaald bij de Jumbo en deze afgeleverd bij Doors Wide Open (DWO).
De reden is dat de voedselbank Midden Twente de voedseluitgifte op 1 mei aanstaande weer hervat. Zie de website van de voedselbank
http://www.voedselbankmiddentwente.nl/.
Op de website staan onder andere de volgende mededelingen:
“Het bestuur van Voedselbank Midden Twente heeft vandaag, in overleg met de teamcoördinatoren, besloten dat de voedseluitgifte op de locaties in Borne, Goor en Hengelo op 1 mei wordt hervat.
Het bestuur dankt Schouwburg Hengelo (Raoul Boer), All 4 Free (Melissa Muller, Ingrid Waaijenberg en het team), Doors wide Open (Seine Braakman), Dream team Borne, Simytech (Yucel Simsek de kok met de fantastische maaltijden voor de Voedselbank klanten) en Lokaal Hengelo (Seviye van Wier-Koca) voor het waarnemen van de honneurs en de goede zorgen.”

In overleg met DWO hebben wij als diaconie besloten dat de kast bij de Klokkenkamp er nog tot en met zaterdag 2 mei blijft staan en dat de producten die daarin gedeponeerd worden, worden afgeleverd bij DWO. Na 2 mei wordt de kast weggehaald.
Besloten is dat er in de komende (laatste) week tussen 10.00 en 12.00 uur niemand meer bij de Klokkenkamp aanwezig zal zijn, omdat gebleken is dat men aan de situatie gewend is geraakt en dat er nog maar weinig vragen gesteld worden. Uiteraard kan er altijd contact opgenomen worden met onze
contactpersoon Yke de Jong: 06-15 55 14 26.
Er is in de afgelopen weken door allerlei mensen veel gedoneerd in de kast en daar zijn wij als diaconie erg blij mee.
Wij willen alle gulle gevers hiervoor heel hartelijk bedanken!

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Kerkdienst zondag 26 april 3e zondag van Pasen
 voorganger Hanneke Caron
Deze zondag wijken we iets af van de lezingen uit Exodus die jullie volgen.
Alhoewel er tijdens het kindermoment nog wel volop aandacht voor zal zijn.
De kinderen gaan ons er weer een danspas bij leren. Dus we komen in ieder geval met elkaar al wat aan het dansen.
Ook heb ik nog een kleine verrassing voor hen. Maar dat vertel ik ze zondag tijdens de dienst.

Verder bezinnen we ons op een lezing uit Johannes en Genesis. Daar gaan we ontdekken hoe Noach op zoek is naar vaste grond.
Hij is inmiddels met de ark gestrand op de berg Ararat en vanaf daar gaan we horen en zien hoe Noach omgaat met de situatie waarin hij zit.
Dit doen we onder anderen a.d.h.v. een schilderij van M. Chagall. Twee prachtige bemoedigende verhalen. Toen maar zeker ook voor deze tijd.

Ik hoop jullie zondag online te treffen om het mee te vieren en te beleven.
Het gaat allemaal om ontmoetingen offline/online. Dit is dan ook het thema van deze dienst.
Mooi dat we op deze manier toch enigszins verbonden met elkaar kunnen blijven.
Hartelijke groet, Hanneke Caron

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Het coronavirus grijpt wereldwijd om zich heen. Ook op plekken waar men dicht op elkaar leeft en waar weinig zorg is.
Waar een dag niet gewerkt een dag geen inkomen en dus geen eten betekent. Honger en dood dreigen op allerlei plekken.
De gevolgen van de corona-pandemie raken juist de armsten van deze wereld het hardst. Laten we de handen ineenslaan. Samen zijn we de kerk in actie: wij geloven in delen.

Een ramp van ongekende omvang dreigt voor de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: mensen raken besmet door het coronavirus,
anderen worden vooral hard geraakt door het verlies aan inkomsten en voedsel. In Thailand kunnen 150.000 migranten uit Myanmar niet naar gezondheidscentra toe.
Omdat ook de grenzen dicht zijn, zijn ze overgeleverd aan hun lot. In Zuid-Soedan zijn de grenzen met Oeganda en Kenia gesloten,
waar tachtig procent van het voedsel vandaan komt. In Zuid-Afrika gaan de armen juist de straat op met een roep om voedsel.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg, zoals de Mae Tao Clinic in Myanmar. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Een gebed in deze tijd van coronacrisis

Voorjaar 2020

Teruggetrokken
Kwetsbaar leven sparen
Keuzes maken

Wachten
Op ’t antwoord van de natuur

Vogels fluiten
Dapper de toekomst tegemoet

Ter Apel en Lesbos op slot
Alsof de buitenstaander binnen brengt wat hier al rondwaart
Die ander minder van belang dan wij
Hun hel in het niet van onze angst

Kerk dicht
Maar nieuwe wegen leiden
In deze wereld vol angst en vogelzang
Een nieuwe boodschap

Ontmoeten zonder ontmoeting

Uw geloof roept, zegt Jezus

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie:
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong