Nieuwsbrief 30 apr

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.
Naast dat de kinderen op 11 mei weer naar school kunnen, wordt er nu hard nagedacht wat de mogelijkheden zijn voor het bezoeken van de mensen in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen.
Voor veel mensen duurt deze periode van ‘geen contact’ erg lang.
De Herfstzon had al een slimme mogelijkheid voor contact en ook in de Stoevelaar wordt nu hard gewerkt aan voorzieningen om bezoekplekken mogelijk te maken.

In de afgelopen week ontving ik verschillende reacties op mijn vragen over wat deze corona-crisis ons zegt.
Het gaat in deze reacties niet zozeer over het waarom en de oorzaak van deze crisis maar meer over de kans die deze crisis ons biedt voor bezinning.
Bezinning over ons (luxe) bestedingspatroon, die ten koste gaat van de aarde. Die ten koste gaat van de armen op deze wereld.
Bezinning ook over onze prestatiegerichte maatschappij, waarbij we ons zelf een veel te grote druk opleggen.
In de reacties hoor ik ook hoe heerlijk mensen het vinden om even ‘niets’ te hoeven, hoe heerlijk het is om een lege agenda te hebben.
Bezinning ook over wat de dragers van ons bestaan zijn. Is dat luxe, reizen en bezit of zijn dat geloof, hoop en liefde?
Maar ook werd het vertrouwen uitgesproken dat God ons helpt om vanuit deze bezinning nieuwe en goede keuzes te maken.
Ik hoor uiteraard graag nieuwe reacties hierop!

Oecumenische viering 4 mei
Er is dit jaar geen Stille Tocht naar het monument voor oorlogsslachtoffers in de Waterstraat.
Wel zal het 4-mei comité iets voor 20.00 uur een krans leggen bij dit monument.
Voorafgaand aan deze kranslegging is er een oecumenische dienst om 19.15 uur in de Hofkerk die wordt uitgezonden via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor en ook alleen online te volgen is.
Thema is 75 jaar bevrijding. Voorganger is ds. Wim de Jong

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zend Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt.
Vorige week was Linda van Wanroy, van stichting Franje, te gast en zei vertelde dat eigenlijk het hele zomerprogramma (reisjes, toertochten voor scootmobielen, etc.) niet doorgaan.
Maar het moeilijkste is nog wel dat deze hele periode niemand naar de dagbestedingsplekken kan. Alle rolstoelbussen staan stil. En dat is voor de deelnemers echt heel erg moeilijk.
Vandaag, donderdag 30 april, is Ate Brunnekreef, betrokken bij de Rellie, Schoolfeest en Kukelnest te gast.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Actie diaconie voedselpakketten gestopt
Per 2 mei stopt de diaconie met het inzamelen van voedsel ten behoeve van de voedselbank en zal de kast bij de Klokkenkamp worden weggehaald.
De reden hiervoor is dat de voedselbank Midden Twente de voedseluitgifte op 1 mei 2020 weer heeft hervat.
Zie voor informatie hierover de website van de voedselbank: http://www.voedselbankmiddentwente.nl/.
Er is in de afgelopen weken door allerlei mensen veel gedoneerd in de kast en daar zijn wij als diaconie erg blij mee.
Wij willen alle gulle gevers hiervoor heel hartelijk bedanken!

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgde Maaike Sietsma voor een mooie danspas, die paste bij het water dat uit de rots kwam!
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Tekeningen jongeren n.a.v. kerkdienst 26 april
In de kerkdienst van 26 april deed Hanneke Caron aan de jongeren een oproep om een stoepkrijttekening te maken van een fantasiedier of lievelingsdier naar aanleiding van het verhaal van Noach.
Hiervoor had ze buiten de kerk tasjes met stoepkrijt staan die opgehaald konden worden.
Hierbij drie hele mooie resultaten: kunst 26 april

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Kerkdienst zondag 3 mei – 4e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is Verzet en Overgave. Aan de ene kant met het oog op dodenherdenking en bevrijdingsdag (4/5 mei)
Maar ook vanwege de lezingen uit Exodus 17 (Strijd tegen Amalek, het grote kwaad) en Johannes 10: 1 – 10 (De Goede Herder)
De achtergrond van de tekst uit Johannes is de vraag hoe de strijd tegen het kwaad gevoerd moet worden?
Met geweld en dwang of met andere middelen?

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.

“We want food!” Dat schreeuwen kinderen naar de politie die in Zuid-Afrika de orde probeert te bewaken.
En een predikant in Rwanda zegt: “We verdelen het voedsel maar we hebben niet voor genoeg voor iedereen”.
De komende weken volgen we de situatie in deze landen, en ook in Indonesië, Moldavië, Colombia en het Midden-Oosten.
We delen verhalen van nood, maar ook van hoop van deze stille, minder bekende ramp. Samen ondersteunen we kerken die opstaan zodat mensen niet omkomen.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Op andere plekken gaat veel aandacht uit naar hygiëne en afstand houden, zodat de sterftecijfers door het coronavirus zo laag mogelijk blijven. Uw hulp is heel hard nodig, om erger te voorkomen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

En toch als ik naar de hemel kijk…
Anne Frank; het Achterhuis (15 juli 1944)

Het is een groot wonder,
Dat ik niet al mijn verwachtingen heb opgegeven,
Want ze lijken absurd en onuitvoerbaar.
Toch houd ik ze vast, ondanks alles,
Omdat ik nog steeds in de innerlijke goedheid
van de mens geloof.
Het is me ten enenmale onmogelijk, alles op te bouwen
op basis van de dood, ellende en verwarring.
Ik zie, hoe de wereld langzaam steeds meer,
in een woestijn herschapen wordt;
ik hoor steeds harder de aanrollende donder,
die ook ons zal doden;
ik voel het leed van miljoenen mensen mee,
en toch, als ik naar de hemel kijk,
denk ik dat alles zich weer ten goede zal wenden,
dat ook deze hardheid zal ophouden,
dat er weer rust en vrede in de wereldorde zal komen.
Intussen moet ik mijn denkbeelden hoog en droog houden;
In de tijden die komen,
Zijn ze misschien nog uit te voeren.

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong