Nieuwsbrief 6 mei

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk. Vanavond werd tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge duidelijk dat we als Nederland een weg zijn ingeslagen waarin langzaam weer een aantal dingen mogelijk worden. Fijn is om te horen dat de bezoekregeling van verpleeghuizen en verzorgingshuizen de komende tijd wordt versoepeld. Dat zal voor veel mensen een grote opluchting zijn.
Ook werd duidelijk dat, mits alle stappen goed verlopen, er vanaf 1 juli weer kerkdiensten tot 100 mensen mogelijk zijn, waarschijnlijk wel met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Dat betekent dat we in ieder geval in de maanden mei en juni de kerkdiensten nog alleen online kunnen houden.
Maar we krijgen wel uitzicht naar het moment dat we elkaar weer ‘van aangezicht tot aangezicht’ kunnen ontmoeten. En uit alle reacties van gemeenteleden die ik krijg, wordt deze onderlinge ontmoeting erg gemist in deze tijd.

Pinksteren en Corona in kunst
Nog ruim drie weken en dan is het Pinksteren. Uit Handelingen 2 horen we hoe mensen de Geest krijgen, een nieuw vuur, nieuwe inspiratie om geloof, hoop en liefde in het eigen leven vorm te geven én door te geven. Dit jaar staat Pinksteren in het teken van de corona-maatregelen. Angst en onzekerheid, beperking van sociale contacten, maar ook veel creativiteit, inspirerende initiatieven en tijd voor bezinning over hoe we ons leven en de samenleving vorm geven. Bij uitstek een thema om door middel van kunst vorm te geven. Te zeggen wat niet met woorden kan worden gezegd.
Om een verbinding te leggen tussen dit oude inspirerende verhaal én onze actualiteit.

Daarom hebben we aan de kunstenaars van de kruiswegstaties van vorig jaar de vraag gesteld om rond dit thema een kunstwerk te maken dat gebruikt kan worden in de online kerkdienst op 31 mei. Het is kort dag, dus of het iedereen lukt is de vraag. Maar ook kan een bestaand kunstwerk dat past in het thema worden ingebracht. En ook in de diensten in de maand juni kunnen we aandacht aan (nakomende) kunstwerken besteden.
Ik weet dat een aantal mensen al aan het werk is…………en daarnaast is iedereen uitgenodigd om een kunstwerk (schilderij, keramiek, gedicht, etc.) in te brengen dat past bij dit thema.
Ik wacht in spanning en vertrouwen af wat het op gaat leveren.

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zendt Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt. Vorige week was Ate Brunnekreef te gast die vertelde van zijn passie voor sport voor kinderen, vooral kwetsbare kinderen die iets meer steun en support nodig hebben.
Morgen, donderdag 7 mei, is Carla Gouw, vrijwilligster van Vluchtelingenwerk te gast en ook Mariska Linde van de Gijminkschool die gaat vertellen hoe ze volgende week de kinderen weer op school ontvangen.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong. In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag. Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong. In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgde  Lauren Moes voor een mooie danspas, die liet zien hoe Mozes zijn armen omhoog hield en de richting aanwees waarop we moeten vertrouwen! Maar ook dat als we geen hulp van anderen krijgen, de armen moe worden en gaan zakken.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website.

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juli
Tot 1 juli kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk. Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juli alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Overleden
29 april in de leeftijd van 74 jaar Albert Timmerije, Cobrugge 2
30 april in de leeftijd van 70 jaar Jan Hendrik Hofstee, De Blauwververij 4
We zullen hen komende zondag gedenken. Hun geliefden wensen we veel sterkte toe in deze tijd.

Kerkdienst zondag 10 mei – 5e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “Een andere weg”, lezingen Exodus 19 en Johannes 14: 1 – 14. Het volk Israël is bij de berg Sinaï aangekomen en God nodigt het volk uit zijn verbondspartner te worden. Een ongekende weg, een God die mensen niet dwingt, maar uitnodigt, om instemming vraagt.
Een waagstuk in kwetsbaarheid. Een zelfde weg van liefde en kwetsbaarheid die Jezus zijn leerlingen voorhoudt.
Ieder van ons wordt uitgenodigd deze weg mee te gaan.
Durven wij die weg aan? Kan dat een nieuwe, andere weg zijn, juist ook nu in deze tijd?
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In landen in Oost-Europa lijkt het aantal besmettingen beperkt, maar tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. In Moldavië zijn kinderen en ouderen door de verplichte lockdowns nog meer geïsoleerd,
eenzaam en verstoken van hulp en eten. Kerken ter plekke doen wat ze kunnen om mensen bij te staan.

Prijzen in Moldavië zijn de afgelopen weken gestegen, markten zijn dicht en het eten is in veel dorpswinkels uitverkocht.
Vooral mensen die arm zijn en hun dorp niet uit kunnen, lijden honger. Thuiszorgorganisatie HomeCare, partner van Kerk in Actie, heeft tientallen meldingen gehad van mensen die zijn overleden aan ondervoeding.
Net als in andere landen zijn beschermende materialen en mondkapjes moeilijk te verkrijgen. De noodzaak om ze te gebruiken maakt de zorg een stuk duurder.

Lees verder op: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/coronacrisis-raakt-ouderen-en-kinderen-in-moldavie-hard-collecteer-mee-op-10-mei/

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed om kalmte

God, schenk mij de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen.
Schenk mij de moed
om te veranderen wat in mijn vermogen ligt.
En God, schenk mij de wijsheid
om het verschil tussen deze twee te zien.
Leer me om één dag tegelijk te leven
en om van één moment tegelijk te genieten.
Leer me om in moeilijke tijden vol te houden
en te zien hoe ik dan ook bij u vrede kan vinden.
Leer me deze onaffe wereld soms te nemen zoals die is
en te accepteren dat die niet is zoals ik haar zou willen.
Leer me ervaren dat u de rust geeft die ik nodig heb
en er op vertrouwen dat ik mij aan u over kan geven.
Leer me dat ik het waard ben om in dit leven gelukkig te zijn
en te geloven dat ik overgelukkig zal zijn met u in eeuwigheid.

naar Reinhold Niebuhr

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong