Boekenmarkt

Jaarlijks wordt op een zaterdag in mei en/of november een boekenmarkt gehouden in de Klokkenkamp ten behoeve van het onderhoud van de kerk en de Klokkenkamp. Boeken voor dit doel kunt u inleveren bij de Klokkenkamp. Een voorbereidingscommissie steekt hier veel tijd in. Inlichtingen, ook over het meedoen in de voorbereidingscommissie, bij  E. Ossewaarde, T 35 21 01.