Contact

Onderstaand vind u een contactformulier waar u uw vragen en/of opmerkingen kunt stellen. We dragen zorg om deze zo spoedig mogelijk te behandelen.

Contactformulier

PREDIKANT
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP  Markelo,
T 38 86 47 (bereikbaar: op werkdagen 08.30 – 09.30, 12.30 – 13.15,
17.00 – 19.00 uur) E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD
voorzitter A.S. Bouma, Rembrandtstraat 10, 7471 HR  Goor,
T 27 68 24  E a.bouma@scoophrm.nl
scriba mw. J.W.M.S. Schutte – Lock, Diepenheimseweg 3,
7471 LW  Goor, T 26 02 11 E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
voorzitter mw D.G. Brinkhorst – Hietland, Meeuwenstraat 2, 7471 HG  Goor,
T 27 38 23, E dorabrinkhorst@gmail.com
secretaris mw H. Tadema – van der Laan, van Eedenstraat 41,
7471 ZP  Goor, T 27 63 68 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS
voorzitter R.E. Wibbelink, Deldensestraat 112 a, 7471 KZ  Goor,
T 26 19 37, E r.wibbelink@gmail.com
secretaris, tevens wnd. voorzitter  P.M. Potters, Spenkeling 17,
7471 TJ  Goor, T 26 10 63, E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl