Bij overlijden

Overlijden
Na het overlijden van een lid van de gemeente kan de familie voor het vaststellen van het tijdstip van uitvaartdienst, begrafenis of crematie contact opnemen met de predikant, indien men dat wenst.
Een uitvaartdienst kan worden gehouden in de Hofkerk of in De Klokkenkamp.
Opbaringen kunnen desgewenst plaatsvinden in Uitvaarthuis De Hof van Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, direct naast de Hofkerk, of in uitvaartcentrum de Borgh, achter de Rooms-katholieke kerk.
Voor meldingen van overlijden kan men contact opnemen met

– Tonny Kranenberg Uitvaartzorg via 0610 862 012,

– Tijhuis Uitvaartverzorging, overgenomen door Vredehof Enschede via 0547 260 400

– of met de uitvaartverzekeraar.