Kerstmorgen

Het thema van deze kerstmorgendienst was: Ik geloof in het licht! Naast alle verhalen uit de adventsperiode waarin we hoorden wat Johannes op Patmos, Johannes de Doper, Sefanja en Elisabeth geloofden, voegt zich nu ook Maria. Zij is niet verbaasd zoals de herders die de boodschap van Jezus geboorte op het veld van de engelen hoorden, maar ze bewaarde alles wat ze hoorde in haar hart en bleef het overdenken.

Zij weet van het grote geheim en ze bewaart dit mysterie van Gods liefde in haar hart. En zo nodigt zij ons ook uit om met haar mee te geloven.

Natuurlijk ook vandaag een bezoek van de campagneleider, die ons helpt om het geheim van Gods liefde door te geven.

Aan deze dienst werkt ons jeugdorkest Unico o.l.v. Marion de Jong ee.

Er staat een stoel voor in de kerk met alleen een rugzakje en een knuffel. Als teken van verbondenheid met de kinderen van wie de ouders geen verblijfsvergunning hebben gekregen, maar die geheel in Nederland zijn opgegroeid en geen kennis hebben van het vluchtland van de ouders noch de taal. In de hoop dat dit bijdraagt tot een kortere asielprocedure en een bijbehorend nieuw kinderpardon.