Oecumenische dienst

Zondag 20 januari 10.00 uur Oecumenische dienst Hofkerk

Week van gebed voor Eenheid

 

 

 

 

 

 

Op zondag 20 januari was er in de Hofkerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van week voor het gebed voor de eenheid van de kerken. Het thema

van deze viering is: “Recht voor ogen” en is voorbereid door de christenen in Indonesië. Indonesië kent een grote verscheidenheid aan religies en culturen. Daarom is het principe ‘gotong royong’ erg belangrijk. Dit principe staat voor samenwerking en voor leven in solidariteit. Alle aspecten van het leven worden gedeeld, zoals werk, rouw en feesten. Deze samenwerking en eenheid staat echter de laatste tijd vanwege radicalisering onder druk.

Centraal in de viering staan de woorden uit Deuteronomium 16: 18 – 20: Zoek het recht en niets dan het recht. Woorden die ook in de Nederlandse context mogen klinken.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabisch sprekende christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Henk Ogink en ds. Wim de Jong. Medewerking verleenden Carla Hamstra, Valentina Nizar, Ine Hoek, Hala de Jong, Joop Bulten, Ritta Allkhalil, Gawla Hana (die het Arabische lied ‘Hoor mijn kreet’ zong) en Marion de Jong.
Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.