Oecumenische Vredesdienst 16 sept

Gelovigen uit verschillende culturen in Goor vieren en bidden samen
Oecumenische Vredesdienst 16 september 10.00 uur

Op zondag 16 september vondin de Hofkerk in Goor de oecumenische vredesdienst plaats als begin van de landelijke vredesweek 2018. Thema van de vredesdienst is Kom bij elkaar en vertel! Het thema is ontleend aan de lezing uit Jesaja 54 waarin we horen: Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Niet elkaar je wil opleggen, elkaar uitsluiten, maar elkaar ontmoeten, waarin ieders eigenheid aan bod mag komen. Maar ook elkaar ontmoeten om zorgen en pijn te delen.
In deze dienst wordt in het bijzonder stil gestaan bij de machteloosheid rondom de vluchtelingen. Machteloosheid die we zien bij vluchtelingen, maar ook bij ons zelf om iets aan hun situatie te doen. Mensen uit verschillende generaties, culturen en geloven zullen hun verhaal vertellen over wat de nood bij vluchtelingen bij hen oproept. Ook het vredesgebed zal worden gebeden door vertegenwoordigers van verschillende kerken en de Ibn-i Sina moskee.

De dienst is voorbereid door leden van de Katholieke Parochie, de Angelicaanse Kerk Twente, de Arabische-christelijke gemeenschap en de Hofkerk. Voorgangers zijn Canon Brian Rodford, pastor Carin Timmermans en ds. Wim de Jong. Ook het koor Vocanto zal haar medewerking verlenen.
De dienst in de Hofkerk begint om 10.00 uur en voor de kinderen is er kindernevendienst.
Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Foto’s: Herman Janssen