Oecumenische Vredesdienst 22 september


De foto-impressie van deze bijzondere dienst is gemaakt door Egbert op den Dries

Oecumenische Vredesdienst 22 september

Gelovigen uit verschillende culturen in Goor vieren en bidden samen 

Op zondag 22 september vond om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Goor de oecumenische vredesdienst plaats als begin van de landelijke vredesweek 2019. Het thema van de Vredesweek dit jaar is: Vrede verbindt over grenzen. In ons leven en in de wereld komen we overal grenzen tegen. Zonder grenzen zouden we niet kunnen leven. Het is niet goed als iemand over ‘jouw grens’ heen gaat. Een grens bakent af, geeft identiteit, maar kan een scheiding worden tussen mensen die er bij horen en niet bij horen, tussen culturen en geloven.

Vrede vraagt om verbinding over grenzen heen, vrede vraagt om je open te stellen voor de ander, vrede vraagt ook om de ander wat te gunnen.

Aan de vredesdienst werken gelovigen uit verschillende culturen mee met ook medewerking van het koor In Between. Er is kindernevendienst. Voorgangers zijn pastor Annet Zoet en ds. Wim de Jong. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.