Jeugdactiviteiten

(basisschool + voortgezet onderwijs tot 16 jaar)
Eén keer in de 2 à 3 maanden wordt een activiteit georganiseerd voor de jeugd. Denk hierbij aan kanoën, klimmen, spooktocht, samen koken e.d. Vaak gecombineerd met een maatschappelijke en/of kerkelijke activiteit, zoals een gezamenlijke maaltijd, een jeugddienst, Dag van de dialoog e.d.
Coördinatie:
8 t/m 12 jaar: mw. Ingrid Jacobi E jacobiingrid@gmail.com
12 t/m 16 jaar: mw. Lisette Drenthen E lisettedrenthen@hotmail.com