Diaconie

Doel
Het verzorgen en het beheren van alle materiële, immateriële en financiële zaken alsmede alle roerende en onroerende goederen van diaconale aard. Net als bij de eerste christengemeente geldt ook nu nog als diaconale opdracht barmhartigheid en opkomen voor gerechtigheid.

11 diakenen + 7 medewerk(st)ers diaconaat

Bij de diaconie gaat het om de zorg voor mensen die waar ook ter wereld in moeilijkheden verkeren. De diaconale taken kunnen globaal in drie categorieën worden ingedeeld:
– diaconaat in de gemeente. Aandacht voor ouderen, zieken en gehandicapten en voor degenen die in ernstige financiële moeilijkheden verkeren.
– diaconaat in de samenleving, zoals de aandacht voor vluchtelingen en de verslavingsproblematiek.
– diaconaat wereldwijd. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grens.

De werkgroep diaconie bestaat uit het College van diakenen (ambtsdragers, dus tevens lid van de kerkenraad) en medewerkers diaconaat (sommigen ambtsdrager, met een bijzondere taak). De voorzitter van het College van diakenen vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
De werkgroep heeft een aantal taken. Hierna volgen de namen van degenen die hierop kunnen worden aangesproken.

naam taak T
diakenen
Tineke Kingma voorzitter 0641 593 505
Teus van Luttikhuizen secretaris 76 15 98
Yke de Jong  schuldhulpverlening, onroerend goed, vluchtelingenwerk 27 47 66
John Sportel financiën, collectes, administrateur 26 12 21
Dora Brinkhorst groene kerk 27 38 23
Janny Daling vakantieweken, acties 27 46 90
Gerrit Dijkstra vervoer kerkdiensten, acties 79 50 11
Bertha Fernhout  vakantieweken, acties, maaltijdgroepen 0622 738 407
Fred Gerritsen Dankdagcollecte 0620 117 735
Roelie Nielander ACH / maaltijdgroepen 27 42 93
Rie Hoekman acties 27 34 78
medewerkers diaconaat
Theo Bakker collectes 27 41 28
Jan van den Berg collectes 27 17 38
Roel Hoekman kerkradio 27 34 78
Ria Klaver bijzondere diensten 27 43 05
Ruud Schuite collectes 27 31 92
Herman Wilbrink collecteopbrengst, kerkradio 26 38 83
Wilna Wilbrink Open Deur 26 38 83

De e-mail adressen van voorzitter resp. secretaris van het college van diakenen zijn:
Tineke Kingma, E tinekekingma@gmail.com
Teus van Luttikhuizen, E diaconie@hofkerkgoor.nl

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is NL66 SNSB 0908 7637 43 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Goor.

Activiteitencommissie Hofkerk (ACH)
zie aldaar.