Muzikale ondersteuning

– organist         in principe alle diensten; bij de jeugddiensten in overleg
– Vocanto         viermaal per jaar
– Unico             in elk geval bij de jeugddiensten
– Mozaïek         driemaal per jaar
– anderen         tweemaal per jaar.
Er vindt elk jaar in juni overleg plaats van de voorzitter van de werkgroep met de predikant, een van de organisten, een vertegenwoordiger van de jeugddienstcommissie, en een vertegenwoordiger van elk van de koren. Dan wordt op basis van een voorstel afgestemd wie wanneer zijn/haar bijdrage levert aan de eredienst. De voorganger neemt ongeveer twee maanden vóór de desbetreffende dienst contact op met de betrokkenen en gezamenlijk stemmen zij de dienst dan inhoudelijk af.

N.B. Muzikale medewerking aan een dienst is bedoeld als ondersteuning van de eredienst en moet dus niet het karakter krijgen van een ‘optreden’.