Koor Vocanto

Vocanto is een gemengd koor van ongeveer 35 leden onder muzikale leiding van vocantodirigente mw. Ingrid van Ree. Het koor is in 1999 voortgekomen uit het hervormde Vocaal Ensemble en de gereformeerde Cantorij. Wij zingen voornamelijk klassieke kerkmuziek vanaf de 15e eeuw en werken regelmatig mee aan kerkdiensten in de Hofkerk. Daarnaast zijn we ook te horen bij muzikale evenementen als het Hofkorenfestival, een 5-mei viering of een concert. De repetities zijn op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Klokkenkamp. Kom gerust eens kijken of meezingen tijdens de repetitie.
Informatie:
Voorzitter: Rian Visser, T 27 20 24, E vdsijderian@caiway.nl
secretaris: Leo Lettink, T 35 21 77, E leoanitalettink@gmail.com