Jeugd en gezin

 

Doel

Het bevorderen van het omzien naar elkaar in de gemeente, speciaal gericht op jongeren tot ca. 25 jaar en jonge gezinnen.

Samenstelling:
Arjan Boelsma, jeugdouderling, T 27 66 90, E amboelsma@hetnet.nl
Gerie Jacobi, lid, T 27 06 14, E sietsmajacobi@kpnmail.nl

Activiteiten
– voorwaardenscheppend; creëert ontmoetingsplaatsen voor kinderen en jongeren en jonge gezinnen
– signaleert wensen en behoeften van kinderen,jongeren en jonge gezinnen en tracht deze zo mogelijk om te zetten in activiteiten

Bijzondere activiteiten en eenmalige projecten
De werkgroep zet zich in om naast de vaste activiteiten regelmatig nieuwe projecten of eenmalige activiteiten te organiseren. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. uitstapjes,excursies, en een musical (bijv. rondom Kerst).