3e Advent cantatedienst

Op deze derde adventszondag luisterden we naar de profetie van Sefanja die na een sterke onheilsprofetie (jullie roepen met jullie gedrag onheil over je zelf af) aankondigt dat God de ballingen terug zal brengen uit Babel naar Jeruzalem.

Dit hoopvolle slot van zijn profetie is waarschijnlijk in de ballingschap toegevoegd aan zijn onheilswoorden toen de ballingen hun ellende hebben ervaren als iets wat ze over zichzelf hebben afgeroepen. Maar ook ervoeren dat bij God altijd een nieuw begin mogelijk is. Dat God dat nieuwe begin zelf geeft. God maakt vrij van alles wat ons in ‘de klem’ houdt.

En eigenlijk is dat ook de boodschap die Johannes de Doper brengt aan de mensen als hij doopt bij de Jordaan.

En we krijgen vandaag weer bezoek van de campagneleider en de kinderen gaan aan het werk om een reclameposter te maken.

De Bachbeweging Twente o.l.v. Frank Deiman voert met het koor Vocanto o.l.v. Ingrid van Ree en Henk Langenkamp orgel de c

antate BWV 61 van J.S. Bach, Nun komm, der Heiden Heiland, uit.

foto’s Herman Jansen