Gedachteniszondag

Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij degenen die ons dit kerkelijk jaar zijn ontvallen. Dit jaar waren dat 31 gemeenteleden (zie de liturgie). Er zijn dus 31 kaarsen ontstoken, alsmede een kaars voor elk van de volgende situaties:
wij gedenken allen die ons in onze persoonlijke kring van familie of vrienden zijn ontvallen in het afgelopen jaar of langer geleden
wij gedenken alle kinderen, die levenloos ter wereld zijn gekomen, en die een naam hebben ontvangen of die geen naam hebben gekregen, maar die allemaal gekend zijn en blijven door God
wij gedenken allen die zijn omgekomen bij terreurdaden en in oorlogsgeweld
wij gedenken allen die zijn gestorven door honger of natuurgeweld overal op deze aarde
wij gedenken allen die gestorven zijn zonder naam en om wie niemand treurt, dat zij geborgen zijn in Gods genade en ingelijst in zijn Licht.