Bibliodrama

Op 23 januari starten we weer met bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een (persoonlijke) nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit. Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De bijeenkomsten vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal en worden begeleid door ondergetekende.
Donderdag 23 januari 19.30 uur
Donderdag 27 februari 19.30 uur
Donderdag 19 maart 19.30 uur
Donderdag 16 april 19.30 uur
Er is een maximum van tien deelnemers.

Info en opgave bij mij, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Wim de Jong