Gemeenteavond 13 februari 2019

13 februari wordt er weer een gemeenteavond georganiseerd. Thema van deze avond is de toekomst van de kerk.

Het moderamen prijst zich gelukkig ds. Klaas van der Kamp, classispredikant, bereid te hebben gevonden voor onze gemeente een avondvullende voordracht te houden over de toekomst van de landelijke protestantse kerk. Wij zijn inmiddels onderdeel geworden van een grote classis, Overijssel – Flevoland. De voorzitter van die classis wordt classispredikant genoemd. Ds. Van der Kamp was daarvoor 10 jaar algemeen secretaris van de Raad van Kerken Nederland. De toekomst van de kerk is een onderwerp waar onze synode zich al een aantal jaren mee bezig houdt. Dat heeft geleid tot het project Kerk2025, en ds. Van der Kamp zal ons invoeren in de besluiten uit dat project, en nog wel verder dan 2025.
De bijeenkomst wordt gehouden in de kerk.
U wordt van harte uitgenodigd om in één keer bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van de landelijke kerk en mogelijk over ontwikkelingen van de Hofkerk. Zeer aanbevolen dus.

N.B. Aangezien die avond ook activiteiten in de Klokkenkamp zijn gepland, zal parkeren bij de kerk moeilijk kunnen zijn.