Jubileumconcert Vocanto

Dit jaar is het 20 jaar geleden, dat door het samengaan van het VOCAAL ENSEMBLE van de Nederlands Hervormde kerk en de CANTORIJ van de GEREFORMEERDE kerk  in Goor, de gemengde zangvereniging “VOCANTO” ontstond.
We willen dit vieren met een concert op ZONDAG 10 NOVEMBER 2019 vanaf 15.00 uur in de HOFKERK.
Naast VOCANTO o.l.v. Ingrid van Ree zal het koor IN BETWEEN, o.l.v. Liga Vilmane hieraan meewerken.
Een muzikaal intermezzo zal worden verzorgd door de organist Henk Langenkamp.
De begeleiding van de koren is in handen van de pianisten Hans Leemreize en Henk Langenkamp.
De entree is vrij, maar we willen bij de uitgang een gift vragen. De opbrengst hiervan is in zijn geheel bestemd voor de actie “SAVE THE CHILDREN”

De HOFKERK is open vanaf 14.30 uur.
We hopen op een grote belangstelling!