Kaarsenestafette 30 jaar Charter van Groningen

In de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat in Groningen is in 1988 het Charter van Groningen opgesteld. Dit document is een beginselverklaring bedoeld om door geloofsgemeenschappen te worden ondertekend als zichtbaar teken van de erkenning van een zelfstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van asielzoekers en vluchtelingen die in nood verkeren. Deze verbondstekst is inmiddels ondertekend door meer dan duizend geloofsgemeenschappen in vele landen. Zij kozen er dus voor om niet weg te kijken van de noden van de vreemdeling in hun poorten. Ook de Hofkerk is daarbij betrokken geweest, als ondertekenaar, gastadressen, regelen van noodopvanglocatie e.d.

Om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten en elkaar te inspireren is dit voorjaar een ‘Kaarsenestafette’ opgezet. Met het aansteken van de eerste kaars zaterdag 7 april in diezelfde Doopsgezinde Kerk in Groningen is deze estafette van start gegaan. Het licht verspreidt zich van Groningen en Drenthe naar Overijssel.  Het licht reisde langs kerken in alle provincies van ons land, om op 24 juni weer terug te komen in Groningen. Daar werd in de Martinikerk het evenement ’30 jaar Charter van Groningen’ afgesloten met een internationale, oecumenische viering. Alle provincies droegen daarbij een brandende kaars binnen. Al deze kaarsen naast elkaar gezet vormden samen ‘het licht dat niet voor de duisternis zal wijken’.
In de eredienst van 22 april is de kaars vanuit de diaconie ontstoken aan onze Paaskaars door Ria Klaver.