Kerkgang

In het protocol voor de kerkdiensten staat dat de kerkgangers moeten wachten tot de koster of beheerder hen een plaats heeft toegewezen en hen daar naar toe heeft gebracht. En na afloop van de dienst rij voor rij de kerk verlaten, eveneens op aanwijzen van de koster of beheerder. Dat is zo geregeld om de 1,5 meter afstand te kunnen garanderen.
Het is dus niet de bedoeling dat hiervan wordt afgeweken, en dus niet zelf een plaats gaan zoeken of voor uw beurt de kerk willen verlaten.

Dank voor uw medewerking.
Het kostersteam