Nieuwsbrief Hofkerk – 1 apr

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws over de Hofkerk.
We gaan al weer de tweede maand in van de corona-crisis.
Gisteren maakte premier Rutte op de persconferentie bekend dat de maatregelen ivm corona-crisis zijn verlengd tot 26 april en hij maakte duidelijk dat ook na 26 april de meeste maatregelen nog van kracht zullen zijn.
Voor veel mensen zijn de maatregelen heel ingrijpend in hun persoonlijk leven. Naast de mensen die daadwerkelijk door het virus zijn getroffen en hun naasten, denk ik vooral aan de mensen in de verzorgings- en verpleeghuizen die nu al een aantal weken afgesloten zijn van de buitenwereld, geen bezoek kunnen ontvangen. En ook aan hun geliefden die niet op bezoek kunnen. Maar ook ouderen en kwetsbare mensen die thuis zitten en de deur niet of nauwelijks uit kunnen.

Het is hartverwarmend om te horen dat de meesten van hen veel telefoontjes krijgen om te horen hoe het gaat en dat er mensen zijn die de boodschappen voor hen doen. Maar ook is er bij mensen ongerustheid en onzekerheid over het verloop van deze crisis.

Ook na de online kerkdienst van 29 maart ontvingen we weer veel reacties. De iets andere opzet, nl. het invoegen van gezongen liederen, is bij veel mensen positief ontvangen. Het maakte het meezingen thuis een stuk makkelijker. Hartelijk dank voor alle reacties, die ons helpen de opzet van de diensten te verbeteren. En elke keer wordt ook genoemd dat ondanks de afstand er een sterke verbondenheid wordt gevoeld.

We gaan na zondag de Stille Week in, waarin we ons verbonden voelen met het lijden van Jezus. Een tijd van inkeer, stilte en bezinning. Misschien dit jaar wel meer dan anders. Tegelijk weten we dat Pasen in zicht is. Opstanding, een nieuw begin, elke keer. Mogen we in dat vertrouwen op weg!

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Ook de avondgebeden in de stille week (6 – 11 april) zullen allemaal via internet te zien zijn. Ze beginnen allemaal om 19.30 uur, ook op Stille Zaterdag.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Diaconie zorgt voor voedselpakketten – ieders hulp gevraagd
In samenwerking met Doors Wide Open en Salut zorgt de diaconie voor voedselpakketten voor mensen die afhankelijk waren van de voedselbank en vraagt hierbij hulp aan gemeenteleden.
Vanaf maandag stond er een dichte aanhanger op de parkeerplaats van de Klokkenkamp en hier zijn al heel wat levensmiddelen gebracht, waarvoor hartelijk dank!
Deze aanhanger wordt deze week vervangen door een kast bij de ingang van de Klokkenkamp waarin u de gehele dag van maandag tot en met zaterdag uw producten (droge en houdbare levensmiddelen) kunt deponeren.
De diaconie zal ook de komende weken de pakketten aanvullen met verse producten.
Contactpersoon is Yke de Jong, telefoonnummer: 06-15 55 14 26

Kerkdienst zondag 5 april
Het is Palmpasen deze zondag! Helaas dit jaar geen palmpasenoptocht in de kerk!
Naast het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem (Matteüs 21) lezen we ook verder
uit het verhaal van de Uittocht uit Egypte (Exodus 11), waarin de laatste plaag wordt aangekondigd:
De eerstgeborenen van Egypte (het land van de angst) zullen sterven. Eerstgeborenen staan symbool voor de toekomst.
Het verhaal wil daarmee vertellen dat een systeem dat mensen onderdrukt geen toekomst heeft,
zoals alle kanten van ons mens-zijn dat ons klein, angstig maakt geen toekomst zal hebben.
En dat brengt ons bij de actualiteit van vandaag: Wat heeft wel toekomst in een tijd dat zoveel zekerheden opeens onder spanning staan?
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden. Het liefst per mail.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld, wordt de opbrengst gedeeld.

Kruisweg uit Kenia centraal in de avondgebeden in de stille week 6 – 11 april
Tijdens de avondgebeden (die allemaal via kerkdienstgemist worden uitgezonden) staat dit jaar de kruisweg uit Kenia centraal,
die is geschilderd door studenten van de Mwangaza Art School in Kisumu, Kenia. Deze opleiding voor beelden kunstenaars is onderdeel van het Pandipieri project waar ik afgelopen zomer op bezoek was. Elke avond staat één van de staties centraal, op goede vrijdag ‘lopen’ we langs alle staties. Het boekje met alle staties en korte meditaties
 is verkrijgbaar voor € 15, waarmee u ook het Pandipirie-project ondersteunt.
U kunt deze boekjes bestellen bij Frits Schutte, penningmeester@hofkerkgoor.nl

Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag
Tijdens de dienst op Witte Donderdag (9 april 19.30 uur)  gedenken wij de Pesach maaltijd die Jezus op de avond voor zijn dood
met zijn vrienden vierde en daarmee ook de Uittocht uit Egypte herdacht. De dood heeft niet het laatste woord. Tijdens de viering zullen we in kleine kring de Maaltijd van de Heer vieren en brood en wijn delen. Iedereen is uitgenodigd dit thuis mee te vieren.
Juist in deze tijd van onzekerheid en isolement is het goed om, weliswaar op afstand, de verbondenheid met God en met elkaar te vieren,
onze hoop te delen in de tekenen van brood en wijn. Ieder kan thuis hiervoor brood en wijn (of druivensap of ander sap) klaar zetten.

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zendt Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt.
Elke dag is er een vaste presentator. Naast o.a.  Bert Schabbink, Bert Eeftink en Sander Quee ben ik gevraagd het programma van de donderdag te presenteren.

RTV Oost
De kerkelijke viering op de regionale televisie in Overijssel komt zondag 5 april vanuit St. Mary’s of Weldam, de Anglicaanse kerk tussen Diepenheim en Goor.
Voorgangers zijn Simone Yallop, revd. canon Brian Rodford en ds. Job Stein uit Haaksbergen. Aanvang 10.00 uur.
Men kan de dienst niet bezoeken, maar wel volgen op televisie via RTV-Oost.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

 

Blijf bij me

Blijf bij me
want de dag versmalt;
nog even, en de nacht
zal het licht verjagen,

blijf bij me
als je kunt.

help me het zwart te verdragen,
hou de nacht met me uit.

Zing me
liedjes van liefde
vertel me
verhalen van licht

en
als je kunt

dat na de nacht
de morgen komt.

Margreet Spoelstra (uit de Kruisweg Blijf bij me)


Vanaf deze plek wil ik iedereen veel sterkte wensen in zijn of haar persoonlijke situatie!
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong