Nieuwsbrief 15 apr

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws over de Hofkerk. We hebben afgelopen weekend Pasen gevierd, het feest van de Opstanding, van het nieuwe begin! De hoop die achter de steen was gerold, is niet in het donker gebleven.

Hoop en vertrouwen, belangrijke woorden in deze tijd van onzekerheid. Hebben we de piek van de corona-crisis achter de rug en kunnen we al uit gaan kijken naar een hervatting van het gewone leven? Of zal het nog lang duren voordat we weer op een ‘normale’ manier met elkaar om kunnen gaan? Hoe gaat de samenleving er de komende tijd uitzien? We weten het niet. We moeten door een onbekend land over een onbekend pad….maar in hoop en vertrouwen.

Hoop en vertrouwen, hoe moeten we dat leren? In de kerkelijke traditie doen we dat in de periode van Pasen naar Pinksteren: In zeven weken leren we wat Pasen werkelijk voor ons betekent. De kinderen van de nevendienst gaan ons in de komende weken daarmee helpen: Bij elke zondag zal via een filmpje één van de kinderen ons een danspas leren. Zo krijgen we een prachtige Zevensprong en kunnen we met Pinksteren allemaal dansen.

Klokken Hofkerk luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de maand april zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk.
Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet door gaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Ook de avondgebeden in deze stille week (6 – 11 april) zullen allemaal via internet te zien zijn. Ze beginnen allemaal om 19.30 uur, ook op Stille Zaterdag.

Diaconie zorgt voor voedselpakketten – ieders hulp gevraagd
In samenwerking met Doors Wide Open, Salut en nu ook met Caritas zorgt de diaconie voor voedselpakketten voor mensen die afhankelijk waren van de voedselbank en vraagt hierbij hulp aan gemeenteleden.
Er staat een kast bij de ingang van de Klokkenkamp waarin u de gehele dag van maandag tot en met zaterdag uw producten (droge en houdbare levensmiddelen) kunt deponeren.
De diaconie zal ook de komende weken de pakketten aanvullen met verse producten.
“We merken dat we, nu we zo’n drie weken bezig zijn, steeds minder levensmiddelen bij de Jumbo hoeven in te kopen omdat we
elke dag behoorlijk wat producten binnen krijgen bij de Klokkenkamp. Dat is dus best wel positief!
Iemand uit Goor maakte cup cakes voor de vrijwilligers van de voedselbank. Leuke attentie!”
Contactpersoon is Yke de Jong, telefoonnummer: 06-15 55 14 26

Avondsmaalcollecte witte donderdag
De avondmaalscollecte van de viering op Witte Donderdag was bestemd voor de stichting WensAmbulance
Deze stichting verzorgt mensen die (pre)terminaal of ernstig ziek zijn een onvergetelijke dag.
https://wensambulance-oost-nederland.nl/
U kunt u gift doneren op de bankrekening van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 o.v.v. “WensAmbulance”. Alvast bedankt!

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Kerkdienst zondag 19 april 2e zondag van Pasen

We lezen deze zondag verder uit het boek Exodus.
Het volk Israël is bevrijdt uit Egypte, maar nu begint het pas.
Geen slaaf meer, maar hoe wordt je werkelijk een vrij mens?
Durf je te vertrouwen ook als de omstandigheden moeilijk zijn?
Graag ontvang ik weer intenties voor de voorbeden. Het liefst per mail.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zend Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat
en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt.
Afgelopen donderdag was de eerste keer. Een bijzondere ervaring. In de uitzending gebeld met mensen die al een paar weken binnen zitten, gevangen in je eigen huis, zoals ze het noemden.
Maar tegelijkertijd vol goede moed waren.
Morgen, donderdag 16 april, is Paul Schabbink, theatermaker en verslaggever bij RTV-Oost te gast.
Wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Liefde is licht, opnieuw geboren
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren-
liefde leeft langer dan de haat.

Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
haarden van hoog oplaaiend vuur.

Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen-wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

tekst André Troost Lied 636 uit het Liedboek

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong