Nieuwsbrief 9 apr

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws over de Hofkerk. Er zijn langzaam eerste tekenen dat het aantal besmettingen met corona in Nederland gaat dalen (hoewel dat voor onze provincie nog niet opgaat) en dat er minder mensen worden opgenomen op de IC. Positief nieuws maar tegelijkertijd weten we dat de beperkende maatregelen nog wel een tijdje zullen duren.

Vandaag 75 jaar bevrijding van Goor! Het werd in stilte gevierd, maar alle vlaggen aan de huizen, ook van de kerktoren, gaven een indringend beeld.
Van veel ouderen die de oorlog hebben meegemaakt hoor ik dat deze tijd met de beperkende maatregelen herinneringen oproept aan die donkere oorlogsjaren met zoveel onzekerheid over de toekomst. We hopen dat we volgend jaar dit bevrijdingsfeest weer voluit kunnen vieren.

We zijn nu midden in de stille week voor Pasen. Stiller, maar tegelijkertijd ook intenser dan andere jaren. Maar door het lijden heen hebben we uitzicht op Pasen, de terugkeer van het licht, liefde die sterker is dan de dood. Geloof, hoop en liefde zijn de richtingwijzers waarop we in deze tijd mogen vertrouwen. Geloof, hoop en liefde, die zichtbaar worden in de kleine gebaren van zorg en aandacht voor elkaar,

Klokken Hofkerk luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de maand april zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Hofkerk gesloten tot 1 juni
Tot 1 juni kunnen we geen activiteiten en bijeenkomsten organiseren in de Hofkerk. Dat betekent dat alle geplande activiteiten en bijeenkomsten in deze periode niet doorgaan.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juni alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. Ook de avondgebeden in deze stille week (6 – 11 april) zullen allemaal via internet te zien zijn. Ze beginnen allemaal om 19.30 uur, ook op Stille Zaterdag.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden. Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Paasgroet
Elk jaar worden er vanuit de Hofkerk ruim 200 paasplantjes rondgebracht met het paasnummer van Open Deur bij ouderen en mensen die we wat extra aandacht willen geven. Dit lukt dit jaar helaas niet. In plaats daarvan heeft Joke Holtrust een prachtig schilderij gemaakt dat we op de voorkant van een paaskaart hebben afgedrukt. Op de voorkant de tekst “Een teken van leven” en binnenin de tekst van lied 600 Licht, “ontloken aan het duister” en een paasgroet vanuit de Hofkerk Paaskaart 2020. En natuurlijk met het prachtige paasnummer van Open Deur.

Overlijden
Afgelopen maandag overleed onze oude koster Annie Warris. Ze is 91 jaar geworden. Vrijdag 10 april om 10.30 uur is de afscheidsdienst in de Hofkerk. Hier kan alleen directe familie bij zijn. De afscheidsdienst is wel te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. Dat kan alleen rechtstreeks, later terugkijken is niet mogelijk.

Diaconie zorgt voor voedselpakketten – ieders hulp gevraagd
In samenwerking met Doors Wide Open en Salut zorgt de diaconie voor voedselpakketten voor mensen die afhankelijk waren van de voedselbank en vraagt hierbij hulp aan gemeenteleden. Er staat een kast bij de ingang van de Klokkenkamp waarin u de gehele dag van maandag tot en met zaterdag uw producten (droge en houdbare levensmiddelen) kunt deponeren. De diaconie zal ook de komende weken de pakketten aanvullen met verse producten. Fijn dat er al zo veel mensen levensmiddelen hebben gebracht. Dat dit ook gewaardeerd werd door de ontvangers bleek uit de dankbetuigingen voor de vrijwilligers en de gevers die in de kast aangetroffen werden.


Contactpersoon is Yke de Jong, telefoonnummer: 06-15 55 14 26

Groet van de jongeren van de Bunker (12 -15 jaar)
Op vrijdagavond 3 april hadden de jongeren van de Bunker een spel via de whatsapp groep. Ze maakten o.a. filmpjes met een groet aan ons allemaal. De twee winnende filmpjes met hele mooie boodschappen zijn te zien op deze website onder ‘groeten van de jeugd’.

Nieuwsbrief voor de kinderen
De kinderen van de Hofkerk ontvingen van de leiding van de kindernevendienst een nieuwsbrief met daarin allerlei tips om thuis aan de slag te gaan met de verhalen van Palmpasen en Pasen. Er zijn vast mooie palmpasenstokken gemaakt !

Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag 9 april 19.30 uur
Tijdens deze dienst gedenken wij de Pesach maaltijd die Jezus op de avond voor zijn dood met zijn vrienden vierde. Tijdens de viering zullen we in kleine kring de Maaltijd van de Heer vieren en brood en wijn delen. Iedereen is uitgenodigd dit thuis mee te vieren. Juist in deze tijd van onzekerheid en isolement is het goed om, weliswaar op afstand, de verbondenheid met God en met elkaar te vieren, onze hoop te delen in de tekenen van brood en wijn. Ieder kan thuis hiervoor brood en wijn (of druivensap of ander sap) klaar zetten.

Goede vrijdag viering 10 april 19.30 uur
We volgen in dit avondgebed de 14 kruiswegstaties die gemaakt zijn door de leerlingen van de Art School in Kisumu, Kenia.

Paaswake 11 april 19.30 uur
Vroeger op de avond dan we gewend zijn. We vertellen de bekende verhalen in deze nacht, de verhalen van Schepping, Uittocht en Doortocht
en heel aarzelend mogen we weten dat het licht gaat schijnen in de duisternis als de nieuwe paaskaars wordt binnengebracht.

Kerkdienst zondag 12 april
 Paasmorgen
Op deze morgen vieren we in het nieuwe licht voluit de opstanding van de Heer! Vrouwen komen bij het graf en vinden het graf leeg! De dood heeft Jezus niet vast kunnen houden. Opstanding, een nieuw begin, toen én nu, elke keer weer mogen we in doodse situaties met Jezus opstaan!
Graag ontvang ik weer intenties voor de voorbeden. Het liefst per mail.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld, delen wij de opbrengst.

Kruisweg uit Kenia
Tijdens de avondgebeden (die allemaal via kerkdienstgemist worden uitgezonden) staat dit jaar de kruisweg uit Kenia centraal, die is geschilderd door studenten van de Mwangaza Art School in Kisumu, Kenia. Deze opleiding voor beelden kunstenaars is onderdeel van het Pandipieri project waar ik afgelopen zomer op bezoek was. Elke avond staat één van de staties centraal, op goede vrijdag ‘lopen’ we langs alle staties. Het boekje met alle staties en korte meditaties is verkrijgbaar voor € 15, waarmee u ook het Pandipirie-project ondersteunt. U kunt deze boekjes bestellen bij Frits Schutte, penningmeester@hofkerkgoor.nl die het dan bij u thuis bezorgt.

Hofstreek FM
Vanaf maandag 6 april zendt Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur een programma uit waarin de corona-crisis centraal staat en waarin luisteraars hun ervaringen kunnen vertellen, mensen de groeten kunnen doen, muziek aanvragen en vragen kunnen stellen over alles wat hen hierbij bezighoudt. Elke dag is er een vaste presentator. Naast o.a. Bert Schabbink, Bert Eeftink en Sander Quee ben ik gevraagd het programma van de donderdag te presenteren. Iedereen is uitgenodigd de studio te bellen om zijn of haar verhaal te vertellen.
Groet uit Bonchida, Roemenië
Ook in Roemenië zijn er sterk beperkende maatregelen, veelal strenger dan in Nederland. Om boodschappen te doen moet je eerst een formulier invullen. Kerkdiensten worden opgenomen en doorgestuurd op Facebook. Mijn collega en vriend János Márton wenst de gemeente van de Hofkerk veel sterkte toe maar ook gezegende Paasdagen.Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisishttps://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-coronaDe Paasgroet van de Raad van Kerken in Nederland is te vinden op
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/paasgroet/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-april-2020_1Licht, ontloken aan het donker,
Licht, gebroken uit de steen,
Licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen.
Licht, geschapen, uitgesproken,
Licht, dat straalt van Gods gelaat,
Licht, uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad.

Licht, straal hier in onze ogen,
Licht, breek uit in duizendvoud,
Licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand.

(lied 600, vers 1, 2, 3)

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie en gezegende paasdagen.
Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong