Oecumenische Bijbelkring

Dinsdagavond 17 september is weer een aanvang gemaakt met de oecumenische Bijbelkring.
Onderwerp: “Wat is de hemel?” hoe spreekt de bijbel hierover?
Inleider was voorganger Jan Bakker.