Oecumenische viering 19 jan.

Op zondag 19 januari is er in de Petrus en Pauluskerk in Goor een oecumenische viering die in het teken staat van de week voor het gebed voor de eenheid van de kerken, die wereldwijd gevierd wordt. Het thema van deze viering is: “Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons” en is voorbereid door de christenen in Malta.

Elk jaar wordt op Malta op 10 februari herdacht dat de apostel Paulus, die voor de kust van Malta schipbreuk leed daar veilig aan wal kwam. Hoewel hij en de andere opvarenden vreemdelingen waren werden ze buitengewoon vriendelijk ontvangen.

Centraal in de viering staat daarom ook dit verhaal uit het bijbelboek Handelingen. Een verhaal dat hier en nu ons kan inspireren om de ander, hoe vreemd hij ook voor ons is, vriendelijk tegemoet te treden. In deze viering wordt dit al vormgegeven door de aanwezigheid van mensen uit verschillende geloofstradities en culturen.

Deze oecumenische dienst is voorbereid door het Oecumenisch Platform Goor, waarin de Rooms-katholieke Parochie, de Anglicaanse Kerk, de Arabische christenen en de Hofkerk samenwerken. Voorgangers zijn pastor Hélène van den Bemt, canon Brian Rodford en ds. Wim de Jong. Ook werkt het kinderkoor van de Arabische sprekende christenen mee, alsmede het R.-k. gemengd koor Cecilia. De dienst begint om 10.00 uur begint aan de Hengevelderstraat in Goor. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie en thee.