Pinksteren 2018

 

Zondag 20 mei werd het Pinksterfeest gevierd. Het thema van deze viering was “Je mag je zelf zijn”. In het Pinksterverhaal lazen we dat ieder de boodschap in zijn eigen taal hoorde. Je hoeft geen speciaal soort mens te zijn of te worden om de boodschap te begrijpen. Gods liefde is voor iedereen, wie hij of zij ook is. Het koor Inspiration uit Halle en het jeugdorkest Unico, beide onder leiding van Marion de Jong, alsmede organist Rob Huberts verleenden muzikale medewerking. Er was kindernevendienst en jeugdkerk.