Avondmaalscollecte 26 september

ze avondmaalscollecte is bestemd voor VluchtelingenWerk Nederland. Deze organisatie zet zich in voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen. Nu de Taliban het land veroverd heeft, is hun werk meer dan ooit nodig.
Enkele punten waarvoor VluchtelingenWerk Nederland zich inzet:

  • Zij helpen Afghanen zich te herenigen met achtergebleven dierbaren.
  • Zij begeleiden Afghanen direct na hun aankomst in Nederland.
  • Zij geeft voorlichting over hun aanstaande asielprocedure.
  • Zij ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen van wie beroep op asiel is afgewezen.
  • Zij roepen ons kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij hard nodig hebben.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van VluchtelingenWerk Nederland. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!