Avondmaalscollecte 7 augustus

De bestemming van deze collecte is Stichting Hartendekens. Deze stichting schenkt geheel kosteloos prachtige, met de hand gehaakte dekens aan kinderen/jongeren vanaf 6 maanden t/m 21 jaar die:

  • in het dagelijks leven worden belemmerd in hun “onbezorgd-kind-zijn” door een langdurige ziekte of beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch)
  • in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis geplaatst zijn
  • een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het afgelopen jaar hebben verloren.

Zij hopen met deze Hartendekens een beetje warmte, troost en geborgenheid te kunnen bieden in moeilijke tijden.