Bestemming Avondmaalscollecte 2 oktober

De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met de campagne Noodhulp Pakistan. In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd.
Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte.
Uw bijdrage is van harte welkom tijdens de collecte en op rekeningnummer van de diaconie NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor, onder vermelding van Noodhulp Pakistan. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.