18 oktober De gevolgen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

U kent vast wel iemand die ten gevolge van een ongeluk of andere oorzaak, hersenletsel heeft opgelopen. Dat heeft vaak ingrijpende gevolgen voor de betrokkene en zijn omgeving. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan geheugenverlies, concentratieproblemen, vermoeidheid en verandering van karakter.

Op woensdag 18 oktober om 13.30 uur zullen we een bijeenkomst houden in de Klokkenkamp voor pastoraatsmedewerkers en andere belangstellenden waarin we aandacht willen schenken aan de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel. Mirjam de Groot van de PKN-gemeente uit Delden zal ons deelgenoot maken van haar eigen ervaringen.

U bent van harte welkom en kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij Hetty Bieleman: hettyb19@hotmail.com of 0623763363.

De werkgroep pastoraat