Kleurrijk in de Hof

Kleurrijk in de Hof

Op 9 september zal dit jaarlijkse cultureel evenement van de Hof van Twente weer plaats vinden. Deze keer in Delden.

De organisatie is druk bezig om er een mooie dag van te maken. Een dag waarin mensen van diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en mogelijk ook wat meer leren kennen. Er zullen hapjes zijn om ons er wat meer vertrouwd te maken met hun gebruiken en leven. We hopen dat deze dag helpt om meer begrip en verbinding te krijgen met onze mede bewoners van de Hof van Twente.

We hopen u te zien op 9 sept. Van 11.00- tot 15.00 uur bent u van harte welkom.

Namens de organisatie Yke de Jong en Aukje Wiersma.

Voor de opbouw van de kramen en aan het eind ze weer af te breken hebben we nog vrijwilligers nodig.
Graag horen we wie mee wil/kan helpen, dit kan bij Yke of bij mij