Minipleinmarkt

De minipleinmarkt van zaterdag 30 september heeft ca. € 540 opgebracht.
Alle betrokkenen hartelijk dank voor hun inspanningen.

Kerkrentmeesters