Oogst-Dankdagcollecte 2023

Het einde van het jaar nadert  weer en daarmee ook de collecte i.v.m. Oogst-Dankdag. Deze collecte leverde vorig jaar een bedrag van € 1.760,50 op, wat een mooi resultaat was. Hiermee kunnen wij als Diaconie weer kleinschalige projecten uitvoeren, zoals fruit brengen rond Dankdag (begin november) en met Kerst en Pasen een mooie plant als groet van de Hofkerk gemeente. Het is voor de Diaconie erg belangrijk om deze plannen weer te kunnen uitvoeren.

Aangezien er niet meer met een acceptgiro gewerkt kan worden, kunt u uw donatie doen via de bankrekening van de diaconie: NL66 SNSB 0908 763 743 onder vermelding van : Oogst-Dankdagcollecte 2023

Van harte aanbevolen.

Namens de Diaconie
Fred Gerritsen