Teksten Bonhoeffer in de avondgebeden op weg naar Pasen

Avondgebeden op weg naar Pasen

Tijdens de avondgebeden op dinsdagavond in de weken voor Pasen (veertigdagentijd) lezen we teksten van Dietrich Bonhoeffer, die ons helpen de weg van de mens te gaan: van woestijn naar opstanding, van heden naar toekomst. Dietrich Bonhoeffer was predikant in Duitsland tijdens de oorlog en hij verzette zich tegen het nazi-regime. Hiervoor werd hij gevangen gezet en in april 1944 geëxecuteerd. Vanuit de gevangenis schreef hij brieven waarin hij zijn innerlijke weg beschrijft en zijn ideeën ontvouwt over de kerk van de toekomst.

Daarnaast is er aandacht voor de liturgische schikking en de Hallel-psalm van de week. Het Hallel (de lofzang) betreft de psalm 113 – 118, die Jezus en zijn leerlingen ook zongen na het laatste avondmaal voor zij naar de tuin van Getsémané gingen.

Dinsdag 3 maart: Mensen van de Weg, psalm 114
Dinsdag 10 maart: Mensen van het Licht, psalm 115
Dinsdag 17 maart: Mensen van het Woord, psalm 116
Dinsdag 24 maart: Mensen van de Daad, psalm 117
Dinsdag 31 maart: Mensen van de Geest, psalm 118
Dinsdag 7 april: Avondgebed in de Stille Week

De avondgebeden beginnen om 19.30 uur

Hartelijke groet,
Wim de Jong