Contact

PREDIKANT
ds. W. de Jong, Oude Diepenheimseweg 4, 7475 MP  Markelo,
T 38 86 47 (bereikbaar: op werkdagen 08.30 – 09.30 uur, 12.30 – 13.15 uur, 17.00 – 19.00 uur)
E wim.dejong@hetnet.nl

KERKENRAAD
voorzitter C.B. van der Sluijs, Eeftinkstraat 21, 7496 AG  Hengevelde,
T 33 34 48 E voorzitter@hofkerkgoor.nl
scriba mw. A.L. Sportel – de Jonge, Zwanenstraat 10,
7471 VL  Goor, T 26 12 21 E kerkenraad@hofkerkgoor.nl

DIACONIE
voorzitter mw C.A. Kingma – van der Veen, Diepenheimseweg 6 b, 7471 LX  Goor,
E tinekekingma@gmail.com
secretaris T. van Luttikhuizen, Oude Haaksbergerweg 96,
7471 LN  Goor, T 76 15 98 E diaconie@hofkerkgoor.nl

KERKRENTMEESTERS
voorzitter F. Schutte, Diepenheimseweg 3, 7471 LW  Goor,
T 26 02 11, E f.schutte44@gmail.com
secretaris mw. J. van Rijnsbergen – Engberts, van Heeckerenweg 29,
7471 SH  Goor, T 26 08 59, E kerkrentmeesters@hofkerkgoor.nl

KERKELIJK BUREAU – DE KLOKKENKAMP
beheerder H.J. Wilbrink, T 27 23 37. E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

CONTACT
Voor vragen die niet direct zijn te herleiden tot een van de genoemde organen, kunt u het beste een e-mail sturen naar:
deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl