Mali-project

Sinds 2004 wordt vanuit onze kerk een project ondersteund in zuidelijk Mali. In eerste instantie werden schoolbenodigdheden beschikbaar gesteld, vervolgens zijn lagere scholen gebouwd in Marena, Tintila en Manantali (Le Bon Berger), is een bibliotheekje ingericht, en nu wordt gewerkt aan het graven en metselen van een waterput (zie foto) en het upgraden van drinkwaterpompen. Financiële bijdragen worden graag ingewacht via de bankrekening van de diaconie NL66 SNSB 0908 763 743 o.v.v. Mali-project. Het project heeft een ANBI-status. Voor een volledig overzicht van de activiteiten wordt verwezen naar de website www.maliproject.nl.

Cees en Addie van der Sluijs