Hulp voor Beiroet

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn er zeker 158 doden en meer dan 5000 gewonden gevallen. Zeker de helft van de stad is beschadigd en een kwart miljoen mensen is dakloos. Huizen en bezittingen zijn weggevaagd, mensen hebben niets meer. De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis. Kerk in Actie van de PKN is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke.

“Mensen zijn in shock en totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, uitgezonden medewerker van Kerk in Actie in Libanon. “Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn compleet weggevaagd”. Naast de vele slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op. Ook graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert geeft aan zich daar veel zorgen om te maken, nu is men vooral gericht op medische zorg, de ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort aan meel.”

Via ACT, het internationale kerkelijke netwerk waar Kerk in Actie lid van is, worden lokale kerken en organisaties ondersteund bij het uitdelen van voedsel, kleding en hygiënematerialen. Op de langere termijn zal geholpen worden bij het herstel van gebouwen en traumaverwerking.

U begrijpt dat daar veel geld voor nodig is. Wij als diaconie willen hier ons steentje aan bijdragen en willen u vragen hetzelfde te doen. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Goor onder vermelding van ‘gift voor Beiroet’ en de diaconie zal dit bedrag verdubbelen.

Alvast hartelijk bedankt!

 

Diaconie