Kerkbalans 2023

De toezeggingen van de actie Kerkbalans 2023.
Begroting ontvangsten € 101.000.
In totaal ca. 675 gemeenteleden aangeschreven.
Stand:
26 jan        € 77.350 door 297 leden
22 febr      € 85.500 door 379 leden
27 mrt       € 93.600 door 411 leden
23 apr       € 93.800 door 415 leden
6 mei         € 95.230 door 419 leden
23 mei      € 97.900 door 422 leden
25 juni      € 98.200 door 425 leden
25 juli       € 98.350 door 430 leden
12 sept      € 99.400 door 433 leden
10 okt       € 99.000 door 434 leden
28 nov      € 101.450 door 439 leden
12 dec       € 102.000 door 443 leden
15 jan        € 103.200 door 447 leden

Dit komt neer op gemiddeld € 231 per kerklid.

Uit de figuur volgt dat er weliswaar meer is toegezegd dan begroot, maar juist iets minder ontvangen.

Kerkrentmeesters