Voedselbank 40-dagentijd

In de 40-dagentijd (tot Pasen)  kunt u weer houdbaar voedsel meebrengen voor de Voedselbank.
Dit voedsel graag in de daarvoor bestemde kratten leggen, bij de ingang van de kerkruimte.
Verdere informatie vindt u in het kerkblad.
Namens de Voedselbank: Hartelijk dank!
De Diaconie.