Tafel van Goor

Sinds mei 2018 maakt de Hofkerk deel uit van de Tafel van Goor, een platform van verschillende welzijnsorganisaties, zorginstellingen en openbare instellingen in Goor. Aan de Tafel van Goor, die maandelijks bij elkaar komt, worden initiatieven gedeeld en afgestemd, en waar nodig nieuwe gezamenlijke programma’s bedacht, die vooral gericht zijn op de thema’s eenzaamheid, dementie en taalvaardigheid. Maar ook andere thema’s die gericht zijn op welzijn krijgen een plek aan de Tafel.
De Hofkerk wordt aan de tafel vertegenwoordigd door ds. Wim de Jong

In de afgelopen jaren hebben jongeren van de Hofkerk meegedaan aan het programma Niet geïndiceerde dagbesteding voor kwetsbare burgers waarin ouderen die weinig buiten de deur komen een toer door Goor kregen aangeboden. De namen van de ouderen werden aangeleverd door de thuiszorg, Franje (voorheen Rode Kruis) zorgde voor de ontvangst en het vervoer en het verpleeghuis de Herfstzon verzorgde de maaltijd. Jongeren van de Hofkerk en scholengemeenschap de Waerdenborch verleenden hand en spandiensten en gingen de met de ouderen in gesprek.

Voor uitgebreide informatie kijk op: https://www.jobra.nl/portfolio-items/tafel-van-goor

 

 

Voor uitgebreide informatie kijk op: