Actie Kerkbalans

Elk jaar in de maand januari organiseert het College van kerkrentmeesters de actie Kerkbalans. Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente. Uw toezegging van de vaste vrijwillige bijdrage voor dat jaar is bepalend voor het sluitend krijgen van de begroting, en dus voor het goed functioneren van de gemeente. Het pastoraat heeft hierbij de hoogste prioriteit. Maar ook de exploitatie van de Hofkerk en de Klokkenkamp, alsmede de verplichte bijdrage aan de classis en de landelijke afdracht moeten gedekt zijn. De toe te zeggen bijdrage moet op basis van draagkracht worden vastgesteld. Ook de wijze van betalen van het toegezegde bedrag – ineens of periodiek gespreid over het jaar – kan worden aangegeven. U kunt uw bijdrage door kerkrentmeesters eenmalig of periodiek laten incasseren of zelf overschrijven op bankrekening
NL 44 SNSB 0927 950 545 ten name van Protestantse gemeente Goor.